Květomluva

Co znamenají druhy květin
Každá květina má již od pradávna svůj zvláštní význam. Abyste se mezi květinami alespoň trochu orientovali, připravili jsme pro vás základní přehled významů květin. Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je podarovat své blízké takovými květinami, které patří mezi jejich nejoblíbenější. Jejich symbolika pak odchází stranou.

  Frézie – uznání a radost; „Nepozbývej naděje.“
  Gerbera – vyznání; „Jsem upřímný.“
  Chryzantéma – „Na shledanou.“
  bílá chryzantéma – stará láska nerezaví
  fialová chryzantéma – věčnost
  Iris – nevinnost; „Věř mi.“
  Kala – přátelství

  Karafiát – touha; „Roznítila jsi mou lásku.“
  bílý karafiát – nejistota; „Mé city jsou upřímné.“
  červený karafiát – srdečné poděkování, zasnoubení; „Trápí mne tvé otálení.“
  v barevné kombinaci – odmítnutí
  Kopretina – „Jsi krásná.“
  Lilie – skromnost, nevinnost, čistota; „Moje láska k tobě je upřímná.“
  Narcis – svoboda, žal; „Upoutala mne tvá krása.“
  bílý narcis – „Vynikáš hrdostí“
  žlutý narcis – „I když jsme se nepohodli, stále na tebe myslím.“
  Orchidej – smyslnost, důvěra, věrnost; „ Je možné obměkčit tvé srdce?“
  Růže – láska, krása, radost; „Vyznávám ti lásku.“
  bílá růže – čisté svědomí; „Zasloužíš si velkou lásku.“
  červená růže – „Vážím si tě a horoucně tě miluji.“
  růžová růže -„Jsi krásná.“
  žlutá růže – žárlivost; „Opětuj mi mou lásku.“
  Slaměnka – trvanlivá krása; „Pravá láska nepomine.“
  Slunečnice – hrdost, oddanost
  Tulipán – výčitky, vnitřní prázdnota; „Je mi s tebou dobře.“

Barvomluva – symbolika barev

  bílá – nevinnost a čistota srdce, upřímnost
  černá – smutek, moudrost a důvěra
  červená – stydlivost, láska, horoucnost, vášeň, síla, sláva
  fialová – věrnost, vážnost, rozvážnost
  modrá – krása a vytrvalost, věrnost a nešťastná láska
  růžová – mladost, láska, romantika, zdraví
  zelená – naděje, žádost, štědrost, nový život, plodnost
  žlutá – prospěch v lásce, ale i žárlivost a nenávist
  oranžová – teplo, bohatství, hojnost