Péče o řezané květiny

Zásady péče o květiny

Řezané květiny jsou samozřejmě odsouzeny dříve či později k zániku. Nejčastější příčinou vadnutí je dehydratace pletiv – rychlá ztráta vody. Základní podmínkou udržení dlouhé svěžesti řezaných květů ve váze je správný postup jejich ošetřování po přenesení domů.

U květu odříznutého od rostliny se zastavuje přísun vody a živin dodávaných kořeny. Rychle se z něj odpařuje voda a dýcháním se spotřebovávají zásobní látky – cukry a hormony. Do řezné rány vnikají bakterie. Vytvořené látky se usazují na stěnách cévních svazků, zmenšují průřez a zcela je ucpávají, takže se stanou neprůchodné pro vodu.

Velký vliv na uchovatelnost řezaných květů má čistota váz. Před každým vložením květů je nutno vázu čistě vymýt a vydesinfikovat např.Savem nebo Domestosem, vypláchnout a vysušit.

Pro řezané květy se používá mírně teplá voda (30-40°C). V mírně teplé vodě se také lépe otevřou cévní svazky a příjem vody je vyšší. Nedostatečný příjem vody se projevuje brzkým svěšením hlav. Jestliže se již v obchodě použije znečištěná voda, uchovatelnost květů se neprodlouží i když se umístí do čisté vody u zákazníka.

Pro udržení čistoty vody se doporučuje nasypat do vody výživu v sáčku. Někteří lidé přidávají do vody dle “babských rad” různé přípravky, které jsou doma po ruce. Např.kuchyňskou sůl, aspirin, kousky dřevěného uhlí, mince apod. Zkušenosti ale ukázaly, že většina z těchto prostředků nemá žádný nebo dokonce škodlivý vliv na květiny.

Ošetření řezaných květů – postup

  1. čistou vázu naplňte mírně vlažnou vodou a nasypte do ní výživu, kterou jste dostali spolu s květinami.
  2. odstraňte spodní listy tak, aby žádný list nebyl namočen ve vodě
  3. ostrým nožem zkraťte spodní konce stonků o 2-3cm. Tento zákrok se musí provést bezprostředně před vložením do vody. Jeho účelem je odstranit zaschlá pletiva na konci stonku a umožnit lepší příjem vody, řez má být šikmý a hladký
  4. květiny vystavte na chladnějším místě, mimo dosah přímého slunce nebo průvanu – nikdy je nenechávejte na televizoru
  5. pozor na kombinaci květin, které vylučují toxické látky škodící ostatním květinám – např.narcisy
  6. vodu je nutno měnit každý den – pokud jste použili výživu, postačí jednou za 2-3 dny

Ošetření aranžmá

  1. zkontrolujte, jestli je aranžovací pěna dostatečně vlhká a popřípadě dolijte vodu
  2. obden zkontrolujte vlhkost aranžovací hmoty
  3. do aranžovací hmoty dolévejte dle potřeby roztok z výživy pro květiny
  4. pokud to není nutné – nevyjímejte květiny z aranžmá, pokud květina sklopí hlavičku, vyjměte ji stonek seřízněte a nechte ji chvíli plavat na hladině s vodou, potom opatrně zapíchněte zpět do aranžmá
  5. nevystavujte aranžmá na oknech, kam praží slunce, či do průvanu